Advies cliëntenraad over de conceptnota armoedebeleid 2016-2020

Inleiding De CMH wil van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de zo langzamerhand precair wordende positie van de mensen in onze samenleving die van een minimum inkomen moeten leven. De opstapeling van gestegen kosten voor levensonderhoud en vaste lasten plus de toename en verhogingen van eigen bijdragen en/of risico hebben een nog … Meer lezen