Voorschot bijstand

Afbeelding vergrootglas

Het voorschot op de algemene bijstand is geen gunst van een gemeente maar een recht van de burger. Helaas denken veel gemeenten daar anders over. Ten onrechte, ze moeten zich aan de Participatiewet houden, in het bijzonder aan artikel 52. Lees verder op de website: www.burgerkrachtcentraal.nl