hand-792920_1920

De gemeente Hengelo heeft uw hulp nodig. Denk mee over het PGB!

De gemeente Hengelo is voortdurend bezig om haar dienstverlening te verbeteren en deze nog meer vanuit de logica van de inwoners en partners (de Hengeloër) vorm te geven.

Er zijn twee vormen van zorgfinanciering: zorg in natura en het persoonsgebonden budget (PGB). Binnenkort gaat de gemeente de werkwijze van het persoonsgebonden budget vanuit de Wmo evalueren. Voor een goede evaluatie van de werkwijze van het PGB zijn ze op zoek naar persoonlijke ervaringen!

Ontvangt u een PGB (of heeft u deze in het verleden ontvangen) vanuit de Wmo voor beschermd wonen, dagbesteding, of individuele begeleiding en wilt u uw ervaringen delen? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@hengelo.nl met als onderwerp: dienstverlening PGB. De gemeente neemt contact met u op.

Op 25 september a.s. is het eerste overleg. Als u wilt kunt u ook hierbij aanwezig zijn om uw ervaringen te delen.