Door de zure appel heen bijten

Maak gebruik van de voedselbank

Vandaag aandacht voor de vraag: wat maakt de aanmelding voor voedselhulp zo moeilijk? Niet rondkomen betekent dat als vaste lasten, zoals huur en verzekeringen, zijn betaald er weinig of geen geld meer is om boodschappen te kunnen doen. Geen geld betekent ook uitsluiting van sociale activiteiten. Want, welke uitleg kun je nog verzinnen om niet mee te doen aan de sportclub, schoolreisje , verjaardag?

Hengelo – Iedereen kan (ongewild) in een financieel lastig parket komen te zitten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1,2 miljoen gezinnen in armoede leeft, dat wil zeggen dat er niet genoeg geld is voor het minimum niveau aan voedsel en kleding. Uit cijfers van de landelijke voedselbank organisatie blijkt dat slechts 140.000 mensen  voedselhulp krijgen. Hoe valt dit verschil te verklaren?

Alle voedselbanken hebben de regels om voor voedselhulp in aanmerking te komen verruimd. Op onze website staat op tabblad “aanmelden” hoeveel geld je maandelijks, na aftrek van de vaste lasten, over mag houden om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket. Ook kun je daar lezen hoe je je kunt aanmelden. Voedselhulp wordt voor een half jaar toegekend. Een klant die voor de korte periode hup nodig heeft, meldt zich gewoon eerder af. Na een half jaar wordt gekeken of hulp langer nodig is. Verlengen kan. Eenvoudig, maar waarom maken zo weinig mensen gebruik van deze mogelijkheid? Volgens ons zijn dit de verklaringen.

  1. Wij leven niet in armoede
    Mensen vinden van zichzelf  dat zij het zo slecht niet hebben. Hoewel ze niet of nauwelijks kunnen rondkomen en zich niet veel kunnen veroorloven, vindt men niet dat ze in armoede leven.
  2. De klant van de voedselbank is een ander slag mens
    Klanten van de voedselbank worden gezien als “maatschappelijke verschoppelingen” waar je niet bij wilt horen. Wij zien echter aan ons klantenbestand  dat het een dwarsdoorsnede van de samenleving is. Je kunt iedereen tegenkomen. Financieel aan de grond zitten beperkt zich niet tot een bepaalde doelgroep. Ook een goedbetaalde baan of een riant huis kun je verliezen. Of onverwachts financieel alleen komen te staan.
  3. Schaamte en angst
    In de rij moeten staan voor voedsel. Het idee dat anderen (buren, collega’s, kennissen en vrienden) er achter komen dat je bj bij de voedselbank loopt, is voor veel mensen een hoge drempel. Dat je moet uitleggen waar de boodschappen vandaan komen. Maar, aan wie en waarom moet je dat eigenlijk uitleggen? De voedselbank is niet meer weg te denken uit het maatschappelijk leven. Bedrijven, supermarkten, ondernemers, scholen en particulieren tonen hun maatschappelijke betrokkenheid door Voedselbank Midden Twente in haar werk te ondersteunen. De voedselbank is er voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voedselhulp is tijdelijk en dient ter ondersteuning. Maak gebruik van dit aanbod.
Bron: Hengelo’s Weekblad 30-04-2019