Samengestelde afbeelding kind op een fiets, schrijfgerei en computers

Neem deel aan de enquête kindpakket

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. In het afgelopen jaar zijn bedragen verhoogd, nieuwe onderdelen toegevoegd en een aantal regels verruimd. Wij horen graag of u gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen of juist niet en wat hiervoor de reden was. Ook horen wij graag uw ideeën, wat mist er, wat kan er beter?

  Een kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u kunt aanvragen: schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, een fiets, een kledingbon, een identiteitsbewijs en een computer.

  In het afgelopen jaar zijn bedragen verhoogd, nieuwe onderdelen toegevoegd en een aantal regels verruimd. Wij horen graag of u gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen of juist niet en wat hiervoor de reden was.
  Ook horen wij graag uw ideeën, wat mist er, wat kan er beter?

  Bijdrage in de schoolkosten
  Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kunt u een vergoeding voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als de ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Voor kinderen van 4 t/m 11 is het bedrag € 110,- en voor kinderen van 12 t/m 17 is het bedrag € 200,- per schooljaar.

  Vindt u de hoogte van de vergoeding voldoende?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting):


  Sportieve of culturele activiteiten
  U kunt voor uw kinderen een bijdrage aanvragen voor allerlei sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging, de muziekschool of de huur van een instrument. U kunt per jaar maximaal € 225,- per kind krijgen.

  Heeft u het afgelopen jaar een aanvraag gedaan voor het sport- en cultuurfonds?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Vindt u de hoogte van de bijdrage voldoende?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Zwemlesvergoeding
  Kinderen t/m 17 jaar kunnen een vergoeding van € 290,- per jaar krijgen voor zwemlessen.

  Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Fiets
  Voor kinderen vanaf groep 5 van het basisonderwijs kunt u een bijdrage krijgen in de kosten van een fiets. Per kind krijgt u deze bijdrage maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar.

  Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Kledingbon
  Kinderen tot en met 17 jaar kunnen eenmaal per jaar een waardebon krijgen voor kleding en schoenen. Als u een bijstandsuitkering krijgt, ontvant u de kledingbon (in de vorm van een fashioncheque) automatisch thuisgestuurd. Heeft u een andere uitkering of inkomen uit arbeid tot 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u de bon medio oktober zelf aanvragen.

  Heeft u in 2017 een kledingbon ontvangen?
  ja
  nee, ik heb de bon zelf aangevraagd
  nee, ik heb de bon niet aangevraagd (ruimte voor toelichting)


  Identiteitsbewijs
  Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u eenmaal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van een Nederlandse identiteitskaart. Deze bijdrage geldt alleen voor een identiteitskaart, niet voor een paspoort.

  Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Computer
  Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Hebt u thuis geen computer of laptop? Dan kunt u er één aanvragen.

  Heeft u in 2017 een computer aangevraagd?
  ja
  nee, (ruimte voor toelichting)


  Gebruiksgemak en afhandeling
  Als u gebruikt heeft gemaakt van het kindpakket in het afgelopen jaar, vond u het aanvragen eenvoudig of lastig?
  eenvoudig
  neutraal
  lastig
  anders, namelijk:


  Hoelang heeft de afhandeling van uw aanvraag geduurd?
  1 - 4 weken
  4 - 8 weken
  8 - 12 weken
  anders, namelijk:


  Weet u dat het kindpakket ook via 'mijnhengelo' aangevraagd kan worden?
  ja
  nee

  Was u op de hoogte van het kindpakket en de inhoud?
  ja
  nee

  Waar heeft u de informatie over het kindpakket gevonden?
  via hengelo.nl of mijnhengelo
  gebeld met het klantcontactcentrum of het zorgloket
  via de klantmanager van Sociale Zaken
  in de nieuwsbrief alinea
  gelezen in de krant
  gevonden op internet
  bij de cliëntenraad
  anders, namelijk:


  Voor de nabije toekomst
  De gemeente onderzoekt of een vergoeding voor bijlessen of huiswerkbegeleiding aan het pakket wordt toegevoegd. Denkt u het aankomende schooljaar gebruik te maken van deze voorziening?
  ja
  nee

  Heeft u ideeën over het kindpakket, wat kan handiger of wat zou u graag toegevoegd zien, laat het ons weten.

  Uw naam:

  Uw e-mail: (verplicht)

  Nog even dit