Geen geld voor de dierenarts?

Wat als je huisdier acute medische hulp nodig heeft en je hebt financieel weinig te besteden? Je huisdier is bijvoorbeeld aangereden of heeft een infectie opgelopen. De stichting Waarborgfonds Quidem Carus helpt bij deze acute situaties. Samen met de dierenarts bekijken ze de mogelijkheden en leveren onder voorwaarden een financiële bijdrage.

Het beschikbare vermogen in het waarborgfonds komt uit donaties, erfenissen, giften, sponsorgelden en legaten, van mensen met een warm hart voor dieren. Uit dit fonds maken zij financiële bijdragen rechtstreeks over aan de dierenarts. Meer informatie vindt u hier.