Afbeelding portemonnee met briefjes geld die er uit steken

Grote schulden? Hulpverlener komt aan huis in Borne

BORNE – De gemeente biedt burgers met betalingsachterstanden hulp, ook als ze daar zelf niet om vragen. Dit moet grotere financiële ellende voorkomen.

Schulden komen bij veel mensen voor, landelijk gemiddeld bij een op de vijf huishoudens. “Borne is een relatief rijke gemeente en mogelijk ligt het percentage inwoners met financiële problemen wat lager dan landelijk. Maar het is wel zeker dat ook hier mensen wonen met schulden. Vooral onder ouderen bestaat stille armoede”, zegt wethouder Martin Velten.

Borne doet mee aan het Twentse project Vroegsignalering, dat schuldenproblematiek zo snel mogelijk wil opsporen voordat het echt uit de klauwen loopt. Daar hebben zowel de betrokkenen als de gemeenschap baat bij. De gemeente staat een preventieve aanpak voor en biedt mensen met beginnende schulden concrete hulp. Velten: “We moeten niet wachten tot er te veel ellende is ontstaan. Borne wil voorkomen dat het komt tot dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie.”

Klein bedrag

Borne reserveert 4.560 euro voor het plan. Dankzij de Twentse samenwerking is dit een relatief klein bedrag, dat vooral gebruikt wordt voor tijdelijke extra inzet van personeel. Velten verwacht dat het project binnen drie of vier maanden draait.

Er wordt nauw samengewerkt met onder meer zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en energieleveranciers. Daar komen immers vaak de eerste signalen binnen van achterstallige betalingen, die weer kunnen duiden op financiële problemen.

De praktijk leert dat gemiddeld slechts 10 procent van de burgers met niet op te lossen schulden bekend is bij gemeenten en hulpinstanties. Het wordt dus nog een uitdaging die overige 90 procent te bereiken. Ook komen veel mensen pas in beeld als ze al een jaar of vijf in de schulden zitten. De gemeente Borne grijpt liever reeds tijdens het eerste jaar in.

Uiteraard kunnen burgers zich zelf melden bij onder meer het WMO-loket van de gemeente, maar velen doen dat niet uit schaamte of gebrek aan inzicht. “En soms gebeurt het dat mensen vergeefs om hulp vragen. Dan sturen ze bijvoorbeeld een brief die nooit gelezen wordt, omdat de hulpaanvraag digitaal moet gebeuren”, weet Velten.

In Amsterdam is al in 2014 met de vroege signalering begonnen. Dat plan wierp snel vruchten af en dient nu als voorbeeld voor Twente. Borne zet zich samen met de overige dertien Twentse gemeenten in om schuldenproblematiek tegen te gaan. Helemaal nieuw is dat niet voor Borne, sinds een jaar loopt er al een project met Menzis om mensen met schulden verzekerd te laten blijven.

Bij Vroegsignalering worden personen met geldproblemen in kaart gebracht. Instanties die merken dat er betalingsachterstanden zijn, kunnen dit bij de gemeente melden. De gemeente bepaalt dan of de zaak wordt opgepakt. Zo ja, dan wordt de betrokkene benaderd voor hulp, zonder dat die daar zelf om vraagt.

Verwachtingen

Een medewerker gaat maximaal drie keer op huisbezoek om contact te leggen en een plan van aanpak op te stellen. Hulpverleningsinstanties moeten daar wel direct op inhaken, omdat gewekte verwachtingen anders meteen teniet gedaan worden. Belangrijk is ook dat de mensen gewezen worden op diverse regelingen die er zijn, maar waar ze nog geen gebruik van maken, zoals het sociaal fonds.

Vroegsignalering levert iedereen voordelen op, is het idee. Voor de betrokken inwoner uiteraard, maar ook voor de gemeente die normaal gesproken vaak voor grote schulden en intensievere hulpverlening opdraait.

Bron: Tubantia