Ik mis de solidariteit

Onder leiding van Amma Asante laat de Landelijke Cliëntenraad de ‘rauwe werkelijkheid’ zien aan de beslissers in het sociaal domein. Zo wil zij inlevingsvermogen kweken en vooroordelen over mensen met een uitkering, schulden of arbeidsbeperking wegnemen. Met, hopelijk, menselijkere wetten en regels tot gevolg.

Toeval bestaat niet: het interview met Amma Asante valt gelijktijdig met de publiciteitsstorm rond het nieuwe boek van historicus en schrijver Rutger Bregman, ‘De meeste mensen deugen’. En laat dit nu precies het Leitmotiv van Asante zijn. De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) kent het sociaal domein van binnen en buiten.

Hoe langer ze meeloopt, hoe meer ze tot de conclusie komt dat het sociaal domein toe is aan een radicaal ander mensbeeld. “Ons hele sociale systeem is gericht op fraudebestrijding en het principe van ‘voor wat hoort wat’. Natuurlijk zijn er calculerende burgers, maar uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de cliënten van gemeenten van goede wil is. En die overgrote meerderheid wordt niet gezien en niet gehoord. Ik wil het omdraaien en uitgaan van vertrouwen, van het goede in de mensen en hun talenten. Dan zul je zien dat ze opbloeien.”

Lees of download het volledige artikel

Amma Asante kent het sociaal domein van binnen en buiten. Ze werkte in de jeugdzorg, hield zich als gemeenteraads- en Tweede Kamerlid voor de PvdA bezig met werk, armoede en zorg en adviseerde namens BMC overheden en maatschappelijke organisaties over de decentralisaties.