Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Kindpakket en minimabeleid Haaksbergen

Voor kinderen t/m 17 jaar kunt u een Kindpakket aanvragen. Dit kindpakket bestaat uit:

Superspetters zwemlessen
Voor uw kinderen van 5 t/m 17 jaar zonder zwemdiploma kunt u een bijdrage voor zwemlessen krijgen. Het gaat specifiek om Superspetters zwemlessen in zwembad De Wilder. Dankzij deze samenwerking en een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp, kan uw kind kosteloos zwemmen. Let op: U vraagt de zwemlessen aan bij Noaberpoort. Zij zorgen voor de aanmelding bij het Nationaal Fonds Kinderhulp en zwembad de Wilder. 

Schoolkosten
Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar is het bedrag € 150,- per kind per subsidiejaar. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is het bedrag € 200,- per kind per subsidiejaar. De bijdrage wordt in augustus automatische betaald aan ouders met een uitkering van Werk en Inkomen. 

Fiets
U kunt éénmalig een bijdrage in de kosten van een fiets krijgen voor uw kinderen van 10 t/m 12 jaar. De bijdrage is € 150,- per kind en kunt u aanvragen voordat u de fiets gaat kopen. U hoeft de kosten dus niet voor te schieten. 

Jeugdfonds sport- en cultuur
Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die willen sporten, muziekles of een creatieve cursus willen volgen, betaalt het Jeugdfonds sport- en cultuur mee aan de kosten. De maximale bijdrage voor sportieve activiteiten is € 225,- per kind per subsidiejaar. De maximale bijdrage voor culturele activiteiten is € 425,- per kind per subsidiejaar. Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de vereniging of instelling. Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair via Noaberpoort.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar helpen ze bijvoorbeeld met gymkleding, een laptop of fiets. Een vrijwilliger komt bij u thuis om uw situatie te bekijken. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator: 06-33565362.
U kunt bellen op maandag van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt ook mailen naar info@leergeldhaaksbergen.nl Voor meer informatie kijk op www. leergeld.nl/haaksbergen. 

Minimabeleid

Volwassenen kunnen bijdragen krijgen van het minimabeleid. U kunt een bijdrage aanvragen voor het lidmaatschap van de bibliotheek, sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten en een internetabonnement.

De bijdrage voor volwassenen bedraagt 75% van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van € 150 per kalenderjaar voor gehuwden/partners en alleenstaande ouders, en een maximum van € 90 per kalenderjaar voor alleenstaanden.

Voor vragen kunnen belangstellenden ook langsgaan bij de Noaberpoort of bellen naar (053) 573 45 89.

Foto kinderen op het sportterrein