Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Sociaal Fonds Borne - Kindpakket

U kunt een bijdrage van het Sociaal Fonds krijgen voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van de verplichte sportkleding of voor cursuskosten. Een aanvraagformulier kunt u downloaden of ophalen bij de balie van de gemeente Borne.

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is het bedrag € 150,- per kind per schooljaar. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is het bedrag € 200,- per kind per schooljaar. Ouders met een uitkering van Werk en Inkomen ontvangen de vergoeding voor de schoolkosten automatisch. 

Computer

Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Hebt u geen computer of laptop, of heeft u een computer of laptop die 5 jaar of ouder is, dan kunt u er een aanvragen. We verstrekken één computer per gezin, éénmaal in de vijf jaar..

Fiets
U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar, een bijdragen in de kosten van een fiets krijgen voor kinderen van 8 t/m 17 jaar. Voor kinderen van 8 t/m 10 jaar is de bijdrage € 100,-. Voor kinderen van 11 t/m 17 jaar is de bijdrage € 165,-.

Kledingbon
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen eenmaal per schooljaar een kledingbon krijgen van € 100,- voor kleding en schoenen. Ouders met een uitkering van Werk en Inkomen ontvangen de kledingbon automatisch. 

Zwemlessen
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een bijdragen voor zwemlessen aanvragen. De bijdrage is bestemd voor de kosten van zwemlessen, het inschrijfgeld en de kosten voor twee examens in het zwembad Laco ’t Wooldrik in Borne. De bijdrage wordt éénmalig verstrekt en gaat niet samen met een bijdrage van het Jeugdfonds sport- en cultuur in hetzelfde subsidiejaar.

Identiteitskaart
Voor kinderen tot en met 17 jaar zonder legitimatiebewijs of met een legitimatiebewijs waarvan de geldigheidsduur binnen twee maanden verloopt, kunt u éénmaal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van een identiteitskaart (geen paspoort).

Vakantieactiviteit
U kunt voor alle tot het gezin behorende kinderen tot en met 17 jaar een bijdrage krijgen in de kosten van een vakantieweek of vakantieactiviteit in Nederland. De bijdrage bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 100,- per kind per subsidiejaar. 

Jeugdfonds sport- en cultuur
Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die willen sporten, muziek- of dansles, of een creatieve cursus willen volgen, betaalt het Jeugdfonds sport- en cultuur mee aan de kosten. De maximale bijdrage voor sportieve activiteiten is € 250,- per kind per schooljaar. De maximale bijdrage voor culturele activiteiten is € 425,- per kind per schooljaar.
Het jeugdfonds betaalt  de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de (sport)vereniging of culturele instelling. Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair, bijvoorbeeld door Wijkracht in het Kulturhus. U kunt dus zelf geen aanvraag bij het Jeugdfonds indienen. 

Sociaal Fonds Borne - Volwassenen

Activiteitenfonds
U kunt een bijdrage van het activiteitenfonds krijgen voor de kosten van deelname aan sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van de sportvereniging, verplichte sportkleding of voor de cursuskosten bij de Bijenkorf. U kunt maximaal € 225,- per persoon per subsidiejaar ontvangen. Bij een abonnement of meerbezoekenkaart van Laco ’t Wooldrik krijgt u geen vergoeding voor sportkleding.
Let op! Uw kind kan een bijdrage krijgen van het Jeugdfonds sport- en cultuur. 

Voorstellingen
U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten van het bijwonen van voorstellingen van culturele instellingen in Nederland. De bijdrage bedraagt 50% van de entreekosten van maximaal vijf voorstellingen per persoon per subsidiejaar voor alle tot het gezin behorende personen. 

Collectieve zorgverzekering
Met een laag inkomen kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Kijk hiervoor op de website gezond verzekerd.

Individuele inkomenstoeslag
Hebt u drie jaar onafgebroken een inkomen dat gelijk is aan de bijstand, dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U woont in Borne.
  2. U bent 18 jaar of ouder.
  3. Het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in de tabel staan.
  4. U moet aantonen dat u de kosten maakt (bij vakantie-activiteiten, activiteitenfonds en voorstellingen).
  5. U bent geen student. 
Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.230
Echtpaar / samenwonend
€ 1.757
Op pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.368
Echtpaar / samenwonend
€ 1.855
Afbeelding sportschoen aantrekken