Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Sport- en cultuurfonds voor inwoners van Hengelo

Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten

U kunt voor verschillende sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging, cursuskosten of een gezinsabonnement van het Twentebad. Deze bijdrage is maximaal € 200,- per persoon per jaar.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden of printen.

Vakantie

Voor vakantieactiviteiten in Nederland kunt u jaarlijks een bijdrage krijgen: voor meerdaagse vakantieactviteiten of voor ééndaagse actviteiten. Voor meerdaagse activiteiten kunt u een bijdrage krijgen van € 53,- per persoon. Bijvoorbeeld voor het stageld van de camping of huur van een vakantiehuisje. Voor ééndaagse activiteiten kunt u een bijdrage krijgen van € 27,- per persoon. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een museum, dierentuin of pretpark. U kunt aanvragen van 1 januari tot en met 31 december.

Bibliotheek

U kunt een gratis lidmaatschap krijgen voor uzelf of uw partner. De gemeente betaalt het lidmaatschap direct aan de bibliotheek. U hoeft zelf niets te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen altijd gratis lid worden.

Let op: heeft u al een gratis abonnement, dan hoeft u niets te doen. De gemeente verlengt na toetsing elk jaar automatisch uw abonnement. Bent u lid van de bibliotheek en betaalt u zelf uw abonnement? Of bent u nog geen lid en wilt u graag een abonnement? Vul dan de bon in op het aanvraagformulier en lever de bon in bij de bibliotheek.

Schouwburg Hengelo

U kunt per seizoen korting krijgen op vijf voorstellingen. De korting is 50% van de toegangsprijs. Dit geldt voor uzelf, uw partner en kinderen tot en met 17 jaar. 

Poppodium Metropool

In plaats van Schouwburg Hengelo kunt u ook poppodium Metropool bezoeken. U kunt per seizoen voor 5 optredens korting krijgen. De korting bedraagt 50% van de toegangsprijs.

Voorwaarden

Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Hengelo
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen student
  • U moet kunnen aantonen dat u de kosten echt maakt
  • Uw netto inkomen (uw maandinkomen zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande overzicht:

Vanaf 1 juli 2021:

Op pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.368
Echtpaar / samenwonend
€ 1.855
Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.230
Echtpaar / samenwonend
€ 1.757