Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Sport- en cultuurfonds voor inwoners van Hengelo

Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten

U kunt een bijdrage aanvragen voor allerlei sportieve, culturele, educatieve, recreatieve en maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging of sportschool, een cursus bij Crea, een bezoek aan bioscoop, museum of schouwburg, een bezoek aan een festival of evenement of een badenkaart van het Twentebad. De bijdrage is maximaal € 200 per persoon per jaar.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden of printen.

Vakantie

Voor vakantieactiviteiten in Nederland kunt u jaarlijks een bijdrage krijgen: voor meerdaagse vakantieactviteiten of voor ééndaagse actviteiten. Voor meerdaagse activiteiten kunt u een bijdrage krijgen van € 53,- per persoon. Bijvoorbeeld voor het stageld van de camping of huur van een vakantiehuisje. Voor ééndaagse activiteiten kunt u een bijdrage krijgen van € 27,- per persoon. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een museum, dierentuin of pretpark. U kunt aanvragen van 1 januari tot en met 31 december.

Bibliotheek

U kunt een gratis lidmaatschap krijgen voor uzelf of uw partner. Als na uw aanvraag blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van ons een brief. Met die brief gaat u naar de bibliotheek. Neem ook uw identiteitsbewijs mee. U krijgt de bibliotheekpas dan meteen mee.

De gemeente betaalt het lidmaatschap direct aan de bibliotheek. U hoeft zelf niets te betalen.

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen altijd gratis lid worden.

Let op: heeft u al een gratis abonnement, dan hoeft u niets te doen. De gemeente verlengt na toetsing elk jaar automatisch uw abonnement. Bent u lid van de bibliotheek en betaalt u zelf uw abonnement? Of bent u nog geen lid en wilt u graag een abonnement? Vul dan de bon in op het aanvraagformulier en lever de bon in bij de bibliotheek.

Voorwaarden

Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Hengelo
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen student
  • U moet kunnen aantonen dat u de kosten echt maakt
  • Uw netto inkomen (uw maandinkomen zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande overzicht:

Vanaf 1 juli 2021:

Op pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.368
Echtpaar / samenwonend
€ 1.855
Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.230
Echtpaar / samenwonend
€ 1.757