Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Testpagina

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen. Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en wij kunnen ons geheel neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens.

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over uw rechten en plichten, voorzieningen en toeslagen. Als u niet meer wijs wordt uit de wirwar aan regels, of niet weet wat u met een formulier aan moet, dan vindt u bij ons een gewillig oor. Wij staan voor u klaar om te helpen bij uw vragen.

Natuurlijk kunt u het met ons ook hebben over uw contacten met de klantmanagers van Sociale Zaken. Het is belangrijk dat deze ervaringen gehoord worden. De CMH is de aangewezen organisatie om ze te bundelen. Wij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt.

Onze activiteiten:

  • Wij hebben telefonische spreekuren op dinsdag en donderdag, van 10:00 – 15:00 uur. Wilt u op een andere dag met ons spreken, dan verzoeken wij om ons antwoordapparaat in te spreken met uw naam en telefoonnummer. U kunt uiteraard ook mailen.
  • U kunt ons bezoeken op dinsdag van 10:00 – 12.00 uur en op donderdag van 10.00 – 15.00 uur.
  • Wij wisselen regelmatig ervaringen en standpunten uit met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Hengelo en met andere cliëntenraden en instanties.
  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Hengelo omtrent zaken die van belang zijn voor mensen met een laag inkomen.
  • Wij organiseren thema- en informatie bijeenkomsten.
  • Wij informeren u over regelingen en voorzieningen.