Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Toeslagen

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Ook bestaat er een toeslag voor mensen die drie jaar (of langer) op bijstandsniveau leven.

  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
  • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten voor uw kinderen
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang
  • individuele inkomenstoeslag, een bijdrage omdat u langdurig een inkomen op bijstandsniveau heeft

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, dan kunt u een proefberekening maken. Zorgtoeslag vraagt u aan bij mijntoeslagen.
Krijgt u zorgtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen binnen vier weken aan de belastingdienst doorgeven.

Huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners aan de voorwaarden voldoen. Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, dan kunt u een proefberekening maken.
Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, de huurprijs verandert of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen aan de belastingdienst doorgeven.

Kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. Als u recht hebt op het kindgebonden budget, krijgt u vanzelf bericht van de belastingdienst. Heeft u géén andere toeslagen of ontving u eerder kindgebonden budget maar is dit gestopt? Dan heeft de belastingdienst niet voldoende gegevens van u en moet u de toeslag zelf aanvragen. U kunt een proefberekening maken en de toeslag aanvragen bij mijntoeslagen.

Als alleenstaande ouder kunt u een hoger kindgebonden budget aanvragen. U krijgt de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ (ALO). Als u een uitkering krijgt, dan hoeft u deze niet zelf aan te vragen.

De belastingdienst gebruikt een andere omschrijving van een alleenstaande ouder. Het kan zijn dat u voor de gemeente een alleenstaande ouder bent, maar voor de belastingdienst toeslagen niet. Dat kan het geval zijn als uw partner in een inrichting is opgenomen of in detentie is. U komt dan niet in aanmerking voor de ‘alleenstaande ouderkop’.

Kinderopvangtoeslag

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, of volgen een traject naar werk
  • het aantal kinderen in de opvang
  • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang, de laagste vergoeding. Dit kind noemt de belastingdienst het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt.

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de belastingdienst wie het 1e kind is. Meer informatie kunt u vinden bij de belastingdienst.

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen binnen vier weken aan de belastingdienst doorgeven.

Individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag)

Woont u in Hengelo en heeft u al drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De normbedragen, voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

Heeft u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u medio oktober een brief die u ondertekend terug moet sturen. Aanvragen is dan niet nodig.

Heeft u geen bijstandsuitkering, een andere uitkering of een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? U kunt de toeslag dan zelf aanvragen. Deze toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan.

Afbeelding zes briefjes van tien euro in een waaier