U kunt bij ons terecht voor het Jeugdfonds sport en cultuur

Het sport- en cultuurfonds voor kinderen van de Gemeente Hengelo bestaat niet meer. Als u voor uw kinderen een bijdrage wilt aanvragen voor een sport of culturele activiteit, kunt u nu terecht bij het Jeugdfonds sport en cultuur. Wij zetten de veranderingen voor u op een rij:

Hogere vergoedingen en verruimde regels
Voor sport is de maximale bijdrage € 250,- per kind per jaar. Voor culturele activiteiten is de maximale bijdrage € 425,- per kind per jaar. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging, club of muziekschool. Het resterende bedrag mag u gebruiken voor sportkleding, aanschaf van materiaal of bijvoorbeeld de huur van een instrument. U kunt één van de bijdragen aanvragen, sport of cultuur, maar niet beide tegelijk.

Ook voor werkende ouders
De hoogte van uw inkomen is slechts deels van invloed. Het kan zijn dat door schuldenproblematiek of andere oorzaken er onvoldoende draagkracht is, ook dan kunt u een aanvraag indienen. U moet wel bereid zijn om inzage te geven in uw financiële situatie, zodat bekeken kan worden of u in aanmerking komt voor de bijdrage.

Aanvragen via een intermediair (tussenpersoon)
Het aanvragen gaat niet rechtstreeks, maar moet gebeuren via een intermediair (een tussenpersoon). U kunt hiervoor terecht bij de Cliëntenraad Minima en WMO, Wijkracht (maatschappelijk werk), een huisarts, school of bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener.

U kunt op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur zonder afspraak langskomen voor een aanvraag. Wilt u liever een afspraak maken en/of op een andere dag komen, dan kunt u ons mailen (info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl). Vergeet niet om telefoonnummer te vermelden, zodat wij contact met u op kunnen nemen om een afspraak te maken.