Advies cliëntenraad over de conceptnota schuldhulpverlening 2016-2020

Voorstel 1: Werk met schuldhulpverlening Werken bij Post NL heeft in deze pilot een verplichtend karakter. We vragen commitment en een bijdrage van de werkgever. Wij zetten de inning van onze (overheids)vorderingen (tijdelijk) stop. Reactie: Omdat (nog) niet bekend is of het hier betaalde of onbetaalde werkzaamheden betreft zullen wij in ons advies op beide … Meer lezen

Advies besteding ‘klijnsma-gelden’ voor armoede-bestrijding onder kinderen

Loskoppelen van de vergoeding voor zwemlessen en het sport- en cultuurfonds/jeugdsportfonds Deze vergoedingen kunnen niet meer tegelijkertijd aangevraagd worden, zoals voorheen mogelijk was. Het pakket waarop de zwemlesvergoeding is gebaseerd, beslaat een periode van twee jaar. Dit houdt in dat veel kinderen moeten stoppen met hun sport/activiteit (dansen, voetbal, muziek) totdat het zwemdiploma binnen is. … Meer lezen

Advies cliëntenraad over de conceptnota armoedebeleid 2016-2020

Inleiding De CMH wil van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de zo langzamerhand precair wordende positie van de mensen in onze samenleving die van een minimum inkomen moeten leven. De opstapeling van gestegen kosten voor levensonderhoud en vaste lasten plus de toename en verhogingen van eigen bijdragen en/of risico hebben een nog … Meer lezen