Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van WMO voorzieningen.

Cliëntenraad Minima & WMO

De Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo is een belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen en gebruikers van een WMO voorziening. Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en zetten ons geheel neutraal in voor mensen met de laagste inkomens en cliënten van de WMO.

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over uw rechten en plichten, voorzieningen en toeslagen. Als u niet meer wijs wordt uit de wirwar aan regels, of niet weet wat u met een formulier aan moet, dan vindt u bij ons een gewillig oor. Wij staan voor u klaar om te helpen bij uw vragen.

Natuurlijk kunt u het met ons ook hebben over uw contacten met Sociale Zaken en het zorgloket.  Wij bundelen uw ervaringen en zorgen dat uw stem gehoord wordt. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd.

Onze activiteiten:

  • Wij zijn geopend op maandag tot en met donderdag, van 09:00 – 14:00 uur, en vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 uur.
  • Tijdens ons inloopspreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12.00 uur kunt u zonder afspraak terecht. Wilt u liever een afspraak maken, dan kunt u ons mailen of bellen.
  • Wij wisselen regelmatig ervaringen en standpunten uit met de Gemeente Hengelo, andere cliëntenraden en instanties.
  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Hengelo omtrent zaken die van belang zijn voor onze doelgroep.
  • Wij organiseren thema- en informatie bijeenkomsten.
  • Wij informeren u over regelingen, voorzieningen, rechten en plichten. 
  • Wij zijn intermediair voor het Jeugdsportfonds. 
  • Wij werken volgens de richtlijnen van de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Wij houden u via onze website en social media op de hoogte van interessante of relevante wijzigingen op het gebied van het Sociaal Domein en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).