Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van WMO voorzieningen.

Cliëntenraad Minima & WMO

De Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo zet zich in voor de belangenbehartiging van de bewoners van Hengelo die een laag inkomen hebben, onder de Participatie Wet (PW) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen.

Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan. We zijn een afspiegeling van de doelgroep en zeer divers wat betreft samenstelling, kennis en ervaringen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die wij u bieden en er is geen doorverwijzing nodig.

De Cliëntenraad heeft ook tot taak de Gemeenteraad en het College van B&W, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze doelgroep.

Daarnaast werken wij intensief samen met andere organisaties die zich richten op werk, inkomen en armoedebestrijding, zoals de Voedselbank.

Het kan ook zijn dat instanties u adviseren contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren of advies over instanties. Maak in dat geval een afspraak zodat wij u optimaal kunnen helpen. Neem voor alle zekerheid formulieren, brieven en persoonlijke gegevens mee die te maken hebben met uw specifieke hulpvraag.

Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt het inloopspreekuur te laten vervallen wij zijn natuurlijk wel open op afspraak en voor vragen kunt u ook altijd bellen of mailen.

We hebben een inloopspreekuur van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur wilt u liever een afspraak dat kan ook binnen onze openingstijden en deze zijn maandag t/m donderdag 9.00 uur tot 14.00 uur en vrijdag van 9.00 uur t/m 13.00 uur. Wij zijn rolstoelvriendelijk.

Team

Njusja

Njusja

Janny

Janny

Corlinda

Corlinda

Olly

Olly