Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, hoe ze worden bewaard en waarvoor ze gebruikt worden. Daarnaast vind u ook informatie over uw rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken. Deze privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen.

Cliëntenraad Minima Hengelo (CMH)

De CMH, gevestigd aan de Neptunusstraat 51, 7557 XX Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze verklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (zoals verderop beschreven), neem dan gerust contact op. U kunt ons bellen op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunt u ons bereiken via email (clientenraadhengelo@gmail.com) of via het contactformulier op onze website.

Doel en wijze van gegevensverwerking

Wij bewaren alleen persoonsgegevens als deze strikt noodzakelijk zijn om u te kunnen bijstaan of adviseren. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij u ons vraagt dit te doen. Uw toestemming kunt u op ieder gewenst moment weer intrekken. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam en adresgegevens
  • Telefoonnummer en/of emailadres
  • Overige gegevens die u tijdens het spreekuur of per telefoon met ons deelt en waarvan het nodig is om deze te bewaren
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerken:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, brochures of flyers
  • Contact via email en/of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het onderzoeken van veelvoorkomende klachten/knelpunten binnen het sociaal domein. (geanonimiseerd)
  • Wij bekijken hoe u onze website gebruikt om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

Uw privacy op onze website

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die registreert hoe u onze website gebruikt door het gebruik van een zogenaamde ‘cookie’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld zien welke pagina’s u leest, waar u naar zoekt en hoe lang uw bezoek duurt. Wij gebruiken alleen analytische cookies, die ons kunnen helpen om de website en onze dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij hebben bewaard, in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, kan kunt u uw verzoek sturen naar clientenraadhengelo@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Op ons kantoor worden dossiers bewaard in afgesloten archiefkasten. Onze medewerkers tekenen na benoeming een vertrouwelijkheidsverklaring en houden zich aan een gedragscode in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbecherming. Onze digitale gegevens worden beschermd door beveiligingssoftware en firewall.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@clientenraadhengelo.nl