Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Een uitkering aanvragen

De aanvraag van een uitkering gaat via werk.nl. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u deze nog niet, dan kunt u deze hier aanvragen.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Heb je geen werk en geen inkomen? En wil je een uitkering aanvragen? Dan geldt eerst een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via (074) 245 97 67. Je krijgt dan een afspraak voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein Midden-Twente, locatie De Gieterij.

Hoogte van de sociale verzekeringen en uitkeringen

De hoogte van de sociale verzekeringen en uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze bedragen worden elk jaar op 1 januari en op 1 juli aangepast. Zie voor de meest actuele bedragen de link hieronder.

Hoogte uitkering

 

Afbeelding portemonnee