Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Kindpakket

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een kindpakket aanvragen. Een kindpakket bestaat uit een aantal bijdragen die u in één keer kunt aanvragen. Schoolkosten, sportieve of culturele activiteiten, zwemlessen, een fiets of computer bijvoorbeeld. Het aanvraagformulier kunt u hier digitaal invullen met behulp van DigiD.

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een vergoeding voor schoolkosten krijgen. B.v. voor de ouderbijdrage, gymkleding, een schoolreisje of studiemateriaal. Uw kind moet wel in Nederland op school zitten.

Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is die vergoeding € 157,- per kind/per schooljaar. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar € 251,- per kind/per jaar.  Als u een uitkering van Werk en Inkomen heeft, krijgt u het bedrag automatisch uitbetaald. Indien u een andere uitkering heeft of een laag inkomen, dan kunt u de vergoeding aanvragen.

Zwemlessen

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u twee jaar lang een vergoeding krijgen voor zwemlessen. De bijdrage is € 303,- per kind/per jaar. De Gemeente Hengelo maakt deze bijdrage rechtstreeks over naar het Twentebad of de zwemschool van uw keuze. NB: Voor zwemschool Riva moet u een eigen bijdrage betalen, omdat de kosten hier hoger zijn. 

Jeugdfonds sport en cultuur

U kunt voor allerlei sportieve en culturele activiteiten een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging, sportkleding, een cursus of muzieklessen.
U kunt per jaar voor sportieve activiteiten maximaal € 250,- per kind krijgen. Voor culturele activiteiten is de vergoeding € 425,- per jaar. 
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de vereniging of sportclub. Aanvragen voor het Jeugdsportfonds kunt u niet zelf doen, maar gaan via een tussenpersoon. Bijvoorbeeld de brievenhulp in de bibliotheek, maatschappelijk werk, de Cliëntenraad Minima of een andere hulpverlener. Kijk op het Jeugdfonds sport en cultuur voor meer informatie.

Fiets

U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste 2 jaar, een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Werk en Inkomen heeft een aantal fietsen. Als er geen fiets op voorraad is, dan krijgt u een bijdrage.

De gemeente gaat uit van de leeftijd die het kind in het schooljaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt. Voor dit kind is de leeftijd op datum van aanvraag bepalend.

Computer

Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Heeft u geen computer of laptop, of één die ouder is dan vijf jaar, dan kunt u er één aanvragen. U kunt dus iedere vijf jaar, één computer of laptop per gezin aanvragen. 

Kledingbon

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen één maal per jaar een kledingbon krijgen van € 105,- voor kleding of schoenen. Ouders met een uitkering van Werk en Inkomen krijgen deze bon automatisch toegestuurd. Als u de bon niet hebt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen.

Identiteitsbewijs

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u één maal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van de identiteitskaart (geen paspoort).

Speel-O-theek
Een gezin met kinderen kan een gratis lidmaatschap bij de speel-o-theek krijgen. Het lidmaatschap is voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Ouders met een uitkering kunnen met de toekenningsbrief van de kledingbon het lidmaatschap aanvragen. Indien u deze brief niet krijgt, kunt u het lidmaatschap via het aanvraagformulier ‘kindpakket’ aanvragen. 

Educatieve activiteiten
Voor educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een typcursus, kunt u een bijdrage krijgen van maximaal € 236,- per kind/per jaar. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of organisatie.