Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Kindpakket

Hengelo

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een kindpakket aanvragen. Een kindpakket bestaat uit een aantal bijdragen die u in één keer kunt aanvragen. Schoolkosten, sportieve of culturele activiteiten, zwemlessen, een fiets of computer bijvoorbeeld. Het aanvraagformulier kunt u hier digitaal invullen met behulp van DigiD.

Schoolkosten
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een vergoeding voor schoolkosten krijgen. B.v. voor de ouderbijdrage, gymkleding, een schoolreisje of studiemateriaal. Uw kind moet wel in Nederland op school zitten.

Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is die vergoeding €157 per kind/per schooljaar. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar €251 per kind/per jaar. Als u een uitkering van Werk en Inkomen heeft, krijgt u het bedrag automatisch uitbetaald. Indien u een andere uitkering heeft of een laag inkomen, dan kunt u de vergoeding aanvragen.

Zwemlessen
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u twee jaar lang een vergoeding krijgen voor zwemlessen. De bijdrage is €303 per kind/per jaar. De Gemeente Hengelo maakt deze bijdrage rechtstreeks over naar het Twentebad of de zwemschool van uw keuze. NB: Voor zwemschool Zin in zwemmen moet u een eigen bijdrage betalen, omdat de kosten hier hoger zijn.

Fiets
U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste 2 jaar, een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Werk en Inkomen heeft een aantal fietsen. Als er geen fiets op voorraad is, dan krijgt u een bijdrage. De gemeente gaat uit van de leeftijd die het kind in het schooljaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt. Voor dit kind is de leeftijd op datum van aanvraag bepalend.

Computer
Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Heeft u geen computer of laptop, of één die ouder is dan vijf jaar, dan kunt u er één aanvragen. U kunt dus iedere vijf jaar, één computer of laptop per gezin aanvragen.

Kledingbon
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen één maal per jaar een kledingbon krijgen van €105 voor kleding of schoenen. Ouders met een uitkering van Werk en Inkomen krijgen deze bon automatisch toegestuurd. Als u de bon niet hebt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen.

Identiteitsbewijs
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u één maal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van de identiteitskaart (geen paspoort).

Speel-O-theek
Een gezin met kinderen kan een gratis lidmaatschap bij de speel-o-theek krijgen. Het lidmaatschap is voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Ouders met een uitkering kunnen met de toekenningsbrief van de kledingbon het lidmaatschap aanvragen. Indien u deze brief niet krijgt, kunt u het lidmaatschap via het aanvraagformulier ‘kindpakket’ aanvragen.

Educatieve activiteiten
Voor educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een typcursus, kunt u een bijdrage krijgen van maximaal €236 per kind/per jaar. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of organisatie.

Borne

Het Kindpakket van het Sociaal fonds Borne bestaat uit:

  • bijdrage voor schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
  • maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar een bijdrage voor een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar;
  • éénmaal per schooljaar krijgen kinderen tot en met 17 jaar een kledingbon;
  • een bijdrage voor zwemlessen in het zwembad Laco ’t Wooldrik;
  • eenmaal in de vijf jaar een bijdrage in de kosten van een identiteitskaart;
  • één computer/laptop per gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
  • een bijdrage voor de kosten van een vakantieweek of vakantieactiviteit in Nederland.

Haaksbergen

Het Kindpakket in Haaksbergen bestaat uit:

  • voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage voor schoolkosten;
  • voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar een eenmalige bijdrage voor Superspetters zwemlessen;
  • een eenmalige bijdrage voor een fiets voor kinderen in groep 7 of groep 8 van het basisonderwijs.