Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Jeugdfonds sport & cultuur Hengelo en Borne

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Ze betalen voor kinderen en jongeren de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

In tegenstelling tot het sport- en cultuurfonds van de Gemeente Hengelo (voor volwassenen) is er géén inkomensgrens voor het aanvragen van deze bijdrage.

Gezinnen waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorzieningen uitgeput zijn (door b.v. schuldhulpverlening), kunnen via een intermediair (school of hulpverlenende instantie) een beroep doen op het Jeugdfonds sport & cultuur.

Onze medewerkers zijn intermediair (tussenpersoon) voor het Jeugdsportfonds. U kunt bij ons terecht voor uw aanvraag.
Wij werken volgens de richtlijnen van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Haaksbergen

Jeugdfonds sport- en cultuur
Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die willen sporten, muziekles of een creatieve cursus willen volgen, betaalt het Jeugdfonds sport- en cultuur mee aan de kosten.

De maximale bijdrage voor sportieve activiteiten is €225 per kind per subsidiejaar. De maximale bijdrage voor culturele activiteiten is €425 per kind per subsidiejaar. Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de vereniging of instelling.

Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair via Noaberpoort.

Voor volwassenen Hengelo & Borne

Van het sport- en cultuurfonds kunnen volwassenen de volgende bijdragen krijgen:

  • voor sportieve-, culturele-, educatieve- of maatschappelijke activiteiten;
  • bijdrage voor vakantie-activiteiten;
  • korting van 50% op maximaal 5 voorstellingen schouwburg Hengelo of Metropool;
  • gratis abonnement bij de bibliotheek van Hengelo.

Voor volwassenen Haaksbergen

Volwassenen kunnen een bijdrage krijgen van het minimabeleid voor het lidmaatschap van de bibliotheek, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten, contributie voor de sportvereniging of cursusgeld van een (creatieve) cursus en internetabonnement.

De bijdrage is 75% van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van €150 per kalenderjaar voor gehuwden/ partners en alleenstaande ouders, en een maximum van €90 per kalenderjaar voor alleenstaanden.