Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Individuele inkomenstoeslag

Woont u in Hengelo en heeft u al drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen.

De normbedragen, voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

Heeft u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u medio oktober een brief die u ondertekend terug moet sturen. Aanvragen is dan niet nodig.

Heeft u geen bijstandsuitkering, een andere uitkering of een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? U kunt de toeslag dan zelf aanvragen. Deze toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan.

Meer informatie.

Afbeelding zes briefjes van tien euro in een waaier