Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen en is het noodzakelijk om kosten te maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. De gemeente Hengelo bepaalt of de kosten noodzakelijk zijn en of u hiervoor in aanmerking komt. U moet in ieder geval rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke omstandigheden niet zelf kunt betalen en die absoluut noodzakelijk zijn.
  • De noodzaak wordt bepaald door de Gemeente en het kan zijn dat zij deze kosten toetsen, bijvoorbeeld door een aanvullend medisch onderzoek.
  • Het moet gaan om kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen. Is er een andere instantie die (een deel van) de kosten kan vergoeden? Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of een andere verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u (voor dat deel) geen bijzondere bijstand krijgen.
  • U moet de bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u ze al betaald heeft, kunt u geen aanvraag meer doen.

Wie komt in aanmerking voor bijzondere bijstand?
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijken ze naar draagkracht en noodzaak. Voor de berekening van draagkracht kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen en naar de hoogte van uw eigen vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen. U hoeft echter niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Het zogenoemde vrij te laten vermogen.

Aanvragen
Informatie over bijzondere bijstand kunt u vinden op de website van de Gemeente Hengelo. U kunt het aanvraagformulier (met behulp van DigiD) direct invullen via ‘mijn hengelo’ of uitprinten en per post versturen.

Vorm van de bijstand
Bijzondere bijstand wordt meestal als leenbijstand uitgekeerd. Een renteloze lening die u terug kunt betalen in maandelijkse termijnen of wordt ingehouden op uw uitkering. Ook is er een mogelijkheid om af te lossen middels een tegenprestatie (zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). In dit geval wordt de aflossing tijdelijk stilgelegd en wordt (doorgaans) na een jaar bekeken welk bedrag in mindering wordt gebracht of dat de lening wordt kwijtgescholden.

Goederenbon
» Geld alleen voor Hengelo

Bijzondere bijstand voor de aanschaf van een koelkast, wasmachine of fornuis, hoeft niet terugbetaald te worden. Hiervoor worden zogenaamde ‘vouchers’ verstrekt. Let op: Deze vouchers worden niet verstrekt als u voor het eerst witgoed moet aanschaffen, bijvoorbeeld bij uit huis gaan. Ze zijn bedoeld voor het vervangen van apparaten die kapot zijn gegaan.

Het is mogelijk dat de Gemeente eerst een monteur laat komen om te bekijken of reparatie mogelijk is.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijkt de gemeente naar uw draagkracht. Voor de berekening van uw draagkracht kijkt de gemeente naar:

  • de hoogte van uw inkomen, en
  • de hoogte van uw vermogen.

Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een auto en een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Dat noemen we het vrij te laten vermogen.

Let op: u moet bijzondere bijstand altijd van tevoren aanvragen. Dat kan niet achteraf.

Collectieve zorgverzekering
Met een laag inkomen kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Kijk hiervoor op de www.gezondverzekerd.nl

Zie ook de informatie op de website van de gemeente Hengelo.