Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen en gebruikers van een WMO voorziening.

De kostendelersnorm

Als u een woning deelt met meer mensen, wordt uw uitkering daarop aangepast. Hoe meer mensen van 27 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Meerpersoonshuishouden

De kostendelersnorm geldt voor mensen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en inwonende kinderen ouder dan 27 jaar.

Een meerpersoonshuishouden kan ook bestaan uit (groot)ouder, broer of zus en neef of nicht. Of de partner van zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Wie telt niet mee:

  • Inwonende kinderen en jongeren tot 27 jaar
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen of onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten (Wtos)
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning.

Hoe hoog is de kostendelersnorm

Hoe meer personen (huisgenoten) in een huishouden, hoe lager de uitkering per bijstandsgerechtigde. Wat voor inkomen uw huisgenoten hebben is niet belangrijk. Ook de hoogte daarvan is niet belangrijk, alleen het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw uitkering. Hoe u de normbedragen berekent kunt u hier vinden.

De regeling is geldig vanaf januari 2023.