Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van WMO voorzieningen.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen, is die vaak wel te vinden bij familie, buren of vrijwilligers.

Is die hulp er niet? Dan is de Wmo er om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. hierbij wordt niet gelet op leeftijd, beperking of inkomen. De gemeente Hengelo heeft allerlei voorzieningen en activiteiten waar u gebruik van kunt maken. Dat kan bijvoorbeeld door thuis ondersteuning te krijgen of door hulp om mee te doen in de maatschappij.

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. De medewerkers van het zorgloket geven u graag advies en denken met u mee.

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen kunt u contact met ons opnemen.