Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening. 

Kwijtschelding

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of maar gedeeltelijk te betalen. Als u ook een aanslag waterschapsbelasting ontvangt, hoeft u maar één keer kwijtschelding aan te vragen.

Daarvoor moet u een kwijtscheldingsformulier invullen en opsturen. U kunt het ingevulde formulier en de bewijsstukken ook scannen en per e-mail sturen naar: info@gbtwente.nl.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

Automatische kwijtschelding

Als u het voorgaande jaar kwijtschelding heeft aangevraagd en gekregen, komt u daarna in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U krijgt hierover geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat dan op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld.