Afbeelding zes briefjes van tien euro in een waaier

Regeling Energietoeslag bekend

Aanvragen eenmalige Energietoeslag vanaf 9 mei mogelijk

Huishoudens met een laag inkomen in Hengelo kunnen vanaf maandag 9 mei de eenmalige Energietoeslag van 800 euro aanvragen. Het formulier is te vinden op www.hengelo.nl/energietoeslag. Mensen met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch over gemaakt. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Eerder ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van 500 euro. Zij krijgen het restbedrag van 300 euro automatisch overgemaakt.

Automatische betaling

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn krijgen automatisch de Energietoeslag van 800 euro overgemaakt. Het gaat om huishoudens die in 2022:

  • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of
  • bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen; of
  • een uitkering BBZ-levensonderhoud ontvangen; of
  • een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid; of
  • huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet.

De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is. Huishoudens die tot één van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Energietoeslag zelf aanvragen

Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf maandag 9 mei zelf een aanvraag indienen via www.hengelo.nl/energietoeslag. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag:

Maximum netto maandinkomen per 1-1-2022 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.245 € 1.383
Echtpaar / samenwonend € 1.778 € 1.873

Bij de toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van de mensen. Bezittingen, zoals spaargeld of aandelen tellen dus niet mee. Ook hoeven de huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.

Uitzonderingen

De Energietoeslag geldt niet voor jongeren onder de 21 die geen bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden en jongeren onder de 27 die aanspraak maken op studiefinanciering. Ook mensen die in een inrichting verblijven en huishoudens die in de basisregistratie zijn ingeschreven als briefadres kunnen geen Energietoeslag aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.hengelo.nl/energietoeslag. (vanaf 9 mei)