Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Cliëntenraadslid

Functieomschrijving

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die tot één van de twee doelgroepen behoren en in Hengelo wonen, die zich willen verdiepen in de sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Wij bieden een prettige werksfeer en collegiale steun. Waar nodig helpen wij mekaar. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, die niet verrekend wordt met een eventuele uitkering en geen invloed heeft op het aanvragen van voorzieningen of kwijtscheldingen.

Functie-eisen

Wij vragen redelijke kennis van de Nederlandse taal en enige computerervaring. Een internetaansluiting thuis is een pré, zodat er af en toe vanuit huis gewerkt kan worden.

Werktijden

De tijdsinvestering is gemiddeld 10-20 uur per week.
Ons kantoor is op maandag t/m donderdag geopend van 09.00 -14.00 uur en vrijdag van 09.00-13.00 uur.
Te werken uren en dagen kunnen in overleg.

Omschrijving organisatie

De Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo is een onafhankelijke adviesgroep die opkomt voor de belangen van mensen met een laag inkomen of gebruikers zijn van WMO voorzieningen.
Wij volgen de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en brengen advies uit aan de gemeente Hengelo. Wij houden contact met andere cliëntenraden en instanties, de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente en natuurlijk onze doelgroep.

Gebruikers van een WMO voorziening en mensen met een laag inkomen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over regelingen, rechten en plichten of een luisterend oor. Wij bundelen de ervaringen (anoniem).
Wij werken volgens de richtlijnen van de nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Onze medewerkers zijn intermediair voor het Jeugdfonds sport en cultuur.

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen via mail:

info@clientenraadhengelo.nl

Illustratie vrijwilligers