Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Cliëntenraadslid

Wie zijn wij:

De Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo is een onafhankelijke adviesgroep die opkomt voor de belangen van mensen met een laag inkomen of gebruikers van WMO voorzieningen.

Wij volgen de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning  en brengen advies uit aan de Gemeente Hengelo. Wij houden contact met andere cliëntenraden, de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente en natuurlijk onze doelgroep. 

Gebruikers van een WMO voorziening en mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau), kunnen bij ons terecht voor informatie of advies over regelingen, rechten en plichten of een luisterend oor. Wij bundelen de ervaringen (anoniem). 

Wij werken volgens de richtlijnen van de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze medewerkers zijn intermediair voor het Jeugdfonds sport en cultuur.

Wij zoeken:
Enthousiaste vrijwilligers die tot de doelgroep behoren en in Hengelo wonen, die goed zelfstandig en samen kunnen werken. Redelijke kennis van de Nederlandse taal en enige computerervaring met Word en Excel. Een internetaansluiting thuis is een pré, zodat er ook af en toe vanuit huis gewerkt kan worden. 

Wij hebben plek voor twee medewerkers die tot de doelgroep minima behoren en voor zeven mensen die gebruik maken van een WMO voorziening (drie daarvan mogen persoonlijk begeleider zijn).

Wij bieden:
Een prettige werksfeer en collegiale steun. Waar nodig helpen we elkaar. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, die niet met een eventuele uitkering wordt verrekend. 

 

Belangstelling? 

Neem contact op via onderstaand telefoonnummer, per mail of maak een afspraak om langs te komen. 
 
Illustratie vrijwilligers