Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Jeugdfonds sport & cultuur Hengelo en Borne

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Ze betalen voor kinderen en jongeren de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

In tegenstelling tot het sport- en cultuurfonds van de Gemeente Hengelo (voor volwassenen) is er géén inkomensgrens voor het aanvragen van deze bijdrage.

Gezinnen waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorzieningen uitgeput zijn (door b.v. schuldhulpverlening), kunnen via een intermediair (school of hulpverlenende instantie) een beroep doen op het Jeugdfonds sport & cultuur.

Onze medewerkers zijn intermediair (tussenpersoon) voor het Jeugdsportfonds. U kunt bij ons terecht voor uw aanvraag. 
Wij werken volgens de richtlijnen van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Afbeelding kinderen aan de rand van een zwembad